Mengenai Kami

OmniaUSB membuka ruang kepada pembentukan PERKONGSIAN STRATEGIK antara Media Prima Omnia dan rakan-rakannya untuk terus menyokong PKS tempatan.

Misi kami adalah mempromosikan produk dan perkhidmatan tempatan ke tahap seterusnya melalui KOMUNITI OMNIA USB.

Fokus kami terarah kepada memastikan PKS tempatan memiliki peluang sama rata di pasaran dengan memanfaatkan kekuatan dan kepakaran kami; iaitu keupayaan mencapai PASARAN MASSA MELAYU YANG LUMAYAN dalam lingkungan cakupan Media Prima.

KOMUNITI OMNIA USB akan dilengkapkan dengan pengetahuan, panduan, dan perangkaian. Kami amat komited untuk melihat ahli-ahli kami mencapai potensi mereka sepenuhnya kerana kami percaya bahawa:

"Semua Impian Boleh Menjadi Kenyataan Jika Kita Miliki Keberanian untuk Mengejarnya"

Usahawan semua, biar OmniaUSB menjadi tunjang kekuatan dan keberanian anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan.

Mengenai Media Prima Omnia

Media Prima Omnia menyediakan penyelesaian bersepadu yang menawarkan perkhidmatan kreatif dan penyelesaian pemasaran di semua platform Media Prima,khususnya dalam kempen penjenamaan, acara dan kandungan kreatif. OmniaUSB adalah projek pertama Omnia yang dirancang untuk menyokong golongan PKS dengan menghubungkan industri dan mempromosikan pertumbuhan rangkaian.
LARGEST reach
in terms of TV viewership
LARGEST reach in terms of
newspaper circulation and
readership in Peninsular Malaysia
3rd LARGEST digital media
group in Malaysia
2nd LARGEST reach in
terms of combined numbers of
radio listeners
LARGEST share of advertising
revenue & number of billboards in the
outdoor media industry
Generating content of the highest
standards to meet viewers
expectations